Assegurances de Accidents

Ha pensat alguna vegada en els riscos que corre cada dia, mentre es desplaça, treballa o fa esport? S'ha plantejat que, a més, això suposa un perjudici econòmic que s'ha de preveure? Perquè a vegades passen coses...

Productes

  • Assegurança Accidents Individual
  • Assegurança Accidents Col·lectiu Professional
  • Assegurança Accidents Col·lectiu Educació, Cultura i Oci
  • Assegurança Accidents Col·lectiu Viatges
  • Assegurança Accidents Col·lectiu Familiar