Assegurances de Comunitats

Per a una resposta ràpida davant de qualsevol adversitat, per petita que sigui, l’assegurança Multirisc de Comunitats reuneix diverses cobertures contra els riscos més comuns i freqüents a què estan exposats els edificis.
L’assegurança Multirisc de Comunitats garanteix una compensació econòmica en cas de sinistre emparat per les cobertures de la pòlissa, per tal de salvaguardar el bé patrimonial de la Comunitat.
Cal destacar que amb l’assegurança Multirisc de Comunitats els propietaris dels habitatges que formen la Comunitat es consideren terceres persones entre elles, per tal de cobrir la responsabilitat civil derivada de danys ocasionats per l’aigua de les conduccions de distribució i evacuació de l’edifici.
L’assegurança Multirisc de Comunitats combina garanties molt completes davant de cadascun dels següents grups de riscos:

Danys a conseqüència de:

 • Incendi, explosió i fum
 • Caiguda de llamp a la instal·lació elèctrica i aparells elèctrics
 • Actes vandàlics o malintencionats
 • Pluja, vent, pedra o neu; inundació; despeses de desenfangament i extracció de llots
 • Xoc o impacte de vehicles terrestres; caiguda d’astronaus, aeronaus; ones sòniques
 • Aigua per trencament de canonades i inundacions
 • Goteres procedents de pisos contigus o superiors; aixetes que han quedat obertes
 • Despeses de localització i reparació de fuites

 • Despeses derivades de les garanties de danys per:

 • Extinció i minoració de sinistres, salvament de béns, desenrunament
 • Desallotjament forçós
 • Pèrdua de lloguers
 • Restitució de l’harmonia estètica

 • Robatori i espoliació Trencament de vidres i miralls Responsabilitat civil de danys produïts per l’aigua de les canonades, a l’immoble i extensible a danys soferts pel personal contractat


  Serveis de:

 • Assistència a comunitats - 24 hores del dia a conseqüència de sinistre, p. ex. serralleria i electricitat d’emergència entre d’altres serveis
 • Assistència jurídica - Reclamació i defensa d’interessos de la Comunitat