Assegurances de Llar

El seu llar te a més d'un valor econòmic, també un valor sentimentar.
Pensa que és impossible que alguna vegada pateixi un robatori, un incendi, una fuita d'aigua, etc.?
L'Assegurança de Llar de Catalana Occident li ofereix protecció per a la seva família, la seva llar i, fins i tot, als seus animals de companyia.

  • Cobreix els desperfectes que pugui patir un habitatge.
  • Reuneix múltiples cobertures en una sola assegurança.
  • La cobertura mínima, sense extres, surt a un preu excel·lent.
  • La pòlissa Família - llar és la més moderna i actual del mercat.
  • El capital assegurat es revalora any rere any.
  • Servei tècnic de reparacions a domicili.
  • Servei d’Assistència Informàtica Online
  • Servei d’Orientació Mèdica Telefònica les 24 hores del dia.
  • Permet fraccionar el pagament de la prima anual.
  • Telèfon d’assistència a la llar les 24 hores del dia.