Assegurances de Lloguer

Li oferim el que necessita per a garantir la seva tranquil·litat en tot el que fa referència a la seva llar arrendada:
Impagament de lloguers
El Grup Catalana Occident li garanteix el cobrament de la renda mensual fixada en el contracte d’arrendament. El període de cobertura s’estén fins a 12 mesos, període més que suficient per a procedir al desallotjament de l’inquilí de la seva llar. D’aquesta manera, la seva inversió està sempre garantida.

Actes vandàlics ocasionats en el seu habitatge
Ens fem càrrec dels danys ocasionats en la seva propietat, així com del robatori dels elements del continent d’aquesta, causats per l’inquilí. D’aquesta forma si el seu patrimoni ha sofert danys la companyia respon per vostè.

Defensa jurídica
Un equip d’advocats l’assessorarà personalment i defensarà els seus interessos davant de qualsevol conflicte relacionat amb la seva llar. Entre els conflictes es consideren, és clar, els derivats del contracte d’arrendament. El Grup Catalana Occident es preocuparà de resoldre qualsevol problema, per molt petit que sigui, que ocasioni l’inquilí de la seva llar.

  Impagament de lloguers
 • 100% de la renda mensual fins a un màxim de 12 mesos de renda
  Actes vandàlics i/o robatoris causats per l’inquilí
 • Fins a 3.000 €
 • Defensa Jurídica Defensa i reclamació del contracte d’arrendament
 • Defensa de drets davant del Consorci de Compensació d’Assegurances
 • Defensa de la responsabilitat penal
 • Reclamació de danys d’origen extra-contractual
 • Drets relatius a l’habitatge
 • Reclamació per incompliment de contractes de serveis de reparació o manteniment de les instal·lacions
 • Assessoria Jurídica Telefònica
 • Fins a 3.000 €